Logo ontwerp volgens Gouden Ratio (golden ratio)

Elke goede ontwerpen heeft wel eens mee te maken gehad met de Gouden Ratio, gulden snede of Golden Ratio. Het is de gouden regel binnen veel ontwerp technieken die een specifieke verhoudingsvorm gebruikt om mooie vormen te creëren. Ook logo ontwerpers gebruiken deze Gouden Ratio techniek ontzettend vaak, ook bij vetlogo.

Wat is de gouden ratio/gulden snede/golden ratio?

Als je een ontwerp maakt voor wat dan ook is de gouden ratio een natuurlijk uitgangspunt. De ratio geeft de verhouding aan binnen het ontwerp. De verhouding kan eeuwig doorlopen tot in het kleinste detail. De meest simpele uitleg kan zijn:

Ratio uitleg - Wikipedia

Het linker vlak (a) = het rechter vlak (b) * 1.618

Dus als het rechter vlak (b) 1 cm is dan is het linker vlak (a) 1.618 cm. Als de b 2 cm is dan is a 3.236 cm.

Gouden Ratio

Hoe kan je dit toepassen?

We weten niet precies waarom ontwerpen, producten en gebouwen met de gouden ratio goed werken. Wat opvalt is dat deze techniek al heel lang (eeuwen) gebruikt wordt. Mogelijk onbewust, wat het nog sterker maakt, want dan zit het in onze natuur.

We hebben naar een aantal algemene voorbeelden gezocht om dit te illustreren. Het gaat hier dus niet om logo ontwerpen, juist niet:

Gouden RatioGouden Ratio by iPod Gouden Ratio bij de grieken

 

Logo’s met een golden ratio

Ontwerpers zijn er altijd mee bezig om perfectie te bereiken, mede door de inzet van de gouden ratio. Zeker bij het ontwerpen van een logo of beeldmerk dat lange tijd de aandacht en relatie moet scheppen met de ontvangen. Logo’s zijn het ankerpunt in alle communicatie van een bedrijf. Vormgeving van een huisstijl, flyer, website of kantoor kan wijzigen, maar een logo moet vaak gehandhaafd blijven om de opgebouwde herkenning en relatie met de doelgroep te behouden. Als een logo gewijzigd wordt, zien we dit veelal gebeuren met kleine stappen, waarbij of de kleuren of de vorm gehandhaafd worden. Voordat het zo ver is, worden logo’s ontworpen op basis van de Gouden Ratio techniek. De grafisch ontwerpers van Vetlogo.nl houden hier bij unieke logo ontwerpen ook rekening mee. Hieronder een aantal mooie voorbeelden van logo’s, niet allemaal door Vetlogo ontwerpers:

Gouden Ratio in logo ontwerpen voorbeeld 001Gouden Ratio in logo ontwerpen 002

Zo’n logo laten maken?

U kunt ook een logo laten ontwerpen door ontwerpers die gebruik maken van deze perfecte gouden ratio techniek. U krijgt dan ook een vetlogo! Lees hier over een logo laten ontwerpen.

Golden ratio komt veel voor in de natuur

Sommige zeggen dat de gouden ratio bedacht is door God. Andere zeggen dat het toeval is, maar kan zo iets moois toevallig ontstaan? Het lijkt betoverend te werken op mensen. Als dit goed wordt toegepast lijkt de merendeel van de mensen de vorm mooi te vinden. Terwijl mooi een individuele mening is, is de goddelijke perfectie in de gouden ratio regel in de natuur klaarblijkelijk niet onder heven aan een mening. Hier een aantal voorbeelden van de gouden ratio in de natuur? Natuurwet? Een hoger staande macht? Wie zal het zeggen..

Gouden Ratio in de natuur